Uvjeti kupnje

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: MEDIA VAL d.o.o. za marketing i poslovne usluge

Skraćen naziv: MEDIA VAL d.o.o.

Sjedište: Zagreb (Grad Zagreb), Vukovarska 269D

Adresa ureda: Vukovarska 269D, Zagreb

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem Tt-18/20732-2

Poslovna banka i broj žiro-računa IBAN: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, HR10 2360 0001 1026 9415 3

OIB: 81877196963

MBS: 080380483

Članovi društva: Ivica Hubzin, Mario Aunedi Medek, Marko Propadalo, Bernard Mihaljević, Mario Dukarić

Osobe ovlaštene za zastupanje: Mario Aunedi Medek, Ivica Hubzin, Marko Propadalo

Broj telefona: +385 1 63 97 766

Adresa elektroničke pošte: priceless@media-val.hr

 

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s MEDIA VAL d.o.o. za marketing i poslovne usluge, Budmanijeva 5/2, Zagreb, (dalje u tekstu: MEDIA VAL d.o.o.) u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na cijenu i način plaćanja, glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, opis načina isporuke i troškove dostave, opće informacije, odricanje od odgovornosti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.priceless.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.priceless.hrpriceless.hr.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.priceless.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.priceless.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Pravila privatnosti.

Sadržaj web stranice www.priceless.hr je dostupan na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku.

Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.priceless.hr. Proizvod je svaka roba i usluga, uključujući nekretnine, prava i obveze.

MEDIA VAL d.o.o. zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.

Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

DOBNA OGRANIČENJA

Zabranjena je prodaja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina. Svaki kupac dužan je na upit dostavljača predočiti dokument kojim dokazuje svoju punoljetnost.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupovina se obavlja na web stranicama MEDIA VAL d.o.o., www.priceless.hr ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. MEDIA VAL d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe.

U slučaju da MEDIA VAL d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti djelatnik MEDIA VAL d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu.

 1. Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u "Pretraživanje" pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda koji je uređen prema mjestu isporuke proizvoda, npr. Hrvatska, Paris i sl.
 2. Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu "Kupi"  pojavljuje se prozor u kojem upisujete ime, prezime, e-mail, adresa vlasnika kartice, ulica, grad, poštanski broj, država. Kupac odabire period unutar ponuđenog kalendara u kojem želi koristiti proizvod, a ako neki datum nije dostupan, on se neće moći označiti. Nakon što odaberete opciju „Kupi“, otvara se skočni prozor s obrascem za unos podataka kartice. Plaćanje je moguće isključivo Mastercard karticom. Nakon što se provede transakcija, na web shopu pojavit će se poruka o uspješno provedenoj transakciji.
 3. Na e-mail dobit ćete potvrdu o naplaćenim sredstvima putem kartice, fiskalizirani račun i potvrdu narudžbe sa voucherom. Također ćete dobiti Opće uvjete poslovanja u pdf formatu.
 4. Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte priceless@media-val.hr ili na broj telefona +385 1 63 97 766 svaki radni dan u vremenu od 9 do 16 sati.
 5. U slučaju da MEDIA VAL d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik MEDIA VAL d.o.o.
 6. U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati MEDIA VAL d.o.o. na adresu e-pošte priceless@media-val.hr ili na broj telefona telefona +385 1 63 97 766 radnim danom u vremenu od 9 do 16 sati.

CIJENA PROIZVODA I NAČIN PLAĆANJA

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti isključivo Mastercard karticom.

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u hrvatskim kunama. Uz cijenu u hrvatskim kunama, naznačena je cijena u eurima. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj kuna, te kupac plaća trošak konverzije valuta.

 

OPIS NAČINA ISPORUKE PROIZVODA

Narudžbu MEDIA VAL d.o.o. bit će isporučena u rokovima navedenim uz proizvod.

OPĆE INFORMACIJE

Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web stranice www.priceless.hr (dalje: web stranice) upoznati se s Općim uvjetima poslovanja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu e-pošte priceless@media-val.hr.

Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.priceless.hr, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu Mastercard Europe SA (dalje u tekstu: Mastercard).

Mastercard omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. Mastercard ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. Mastercard ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. Mastercard ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.priceless.hr. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju www.priceless.hr web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.

Mastercard zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.priceless.hr korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. Mastercard zadržava pravo odbiti pristup web stranici www.priceless.hr bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu www.priceless.hr koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice www.priceless.hr zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Mastercard zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.priceless.hr. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja. Mastercard savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Mastercard zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Mastercard ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa. Izmjene Općih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama www.priceless.hr.

MATERIJALNI NEDOSTACI

MEDIA VAL d.o.o. (dalje: prodavatelj) odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Nedostatak postoji:

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od slijedećih obveza, sve u skladu sa pravilima Zakona o obveznim odnosima:

 1. uklanjanje nedostatka,
 2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 3. sniženje cijene,
 4. raskid ugovora.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima. 

KUPAC NEMA PRAVO NA RASKID UGOVORA

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima:

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju.

RASKID UGOVORA KOD DRUGIH USLUGA

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

U slučaju sklapanja ugovora o uslugama i u slučaju sklapanje ugovora kome je predmet digitalnim sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok za jednostrani raskid ugovora započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Zahtjev kupca za izvršenje ugovorene usluge prije isteka roka od 14 dana od dana sklapanja ugovora mora biti izričito izjavljen.

Ako kupac jednostrano raskine ugovor nakon što je izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, kupac je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio kupcu do trenutka kada ga je kupac obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je kupac dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju tržišne vrijednosti onoga što je trgovac ispunio kupcu.

Kada kupac kupuje uslugu isti mora prodavatelju dati izričiti pristanak za izvršenje ugovorene usluge prije isteka roka za jednostrani raskid od 14 dana. Bez navedenog izričitog pristanka prodavatelj ne može započeti ispunjenje usluge prije isteka roka od 14 dana od kada je sklopljen kupoprodajni ugovor. Potrošač nema pravo na raskid ugovora kada je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započeto uz izričit prethodni pristanak potrošača, te uz potvrdu potrošača da je bio upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u cijelosti ispunjena.

Sva prava vezano za raskid ugovora regulirana su Zakonom o zaštiti potrošača te ćemo Vam pružiti sva prava zajamčena propisana zakonom.

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Raskid ugovora kod drugih usluga“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA KUPCA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, kupac može poslati putem pošte na adresu MEDIA VAL d.o.o., Budmanijeva 5/2, 10 000 Zagreb, elektroničke pošte na adresu e-pošte priceless@media-val.hr. Kako bi kupcu MEDIA VAL d.o.o. odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se kupci da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor kupca MEDIA VAL d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.  

U slučaju eventualnog spora MEDIA VAL d.o.o. i kupac će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje. 

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Ukoliko kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.priceless.hr te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se kupac ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.priceless.hr i ne sklapa ugovor o kupoprodaji. 

MEDIA VAL d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača.

Pravila o pisanom prigovoru kupca ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

 

Izjava o sigurnosti online plaćanja

 

Zatvori

Kako bi se osigurao ispravan rad ove web-stranice, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. U slučaju da ne želite da naša stranica učitava kolačiće, moramo vas obavijestiti da će u tom slučaju naša stranica raditi otežano te vam se možda neće učitati svi željeni sadržaji. O svemu više pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Facebook pixel
Google Ads pixel
Twitter pixel

Google Analytics